تولیدات بنیاد فارابی باید در تراز فرهنگ انقلاب اسلامی باشد

فوریه 18, 2022
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت: امیدواریم در بودجه سال آینده شاهد اتفاق ویژه در بنیاد سینمایی فارابی و اعتلای این نهاد سینمایی به ویژه در بخش تولیدات سینمایی در تراز انقلاب اسلامی باشیم. به گزارش ایرنا، که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، با اشاره به نقش ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات