اکبر اکسیر: تیراژ پایین کتاب‌ها یک تحقیر عمومی برای ایران است

1400-06-06
یک تحقیر عمومی برای ایران اکبر اکسیر تیراژ پایین کتاب‌ها را یک تحقیر عمومی برای ایران به‌شمار می‌آورد و با هشدار نسبت به این‌که اگر وضعیت این‌طور ادامه پیدا کند، باید بگوییم اصلا در وزارت ارشاد را تخته کنند، از این‌که هنرمندان تشنه نوازش ...