انگلیس علی رضوانی را تحریم کرد، رئیس صداوسیما پیام تبریک داد

1400-09-19
پارلمان انگلیس در آخرین اقدام مستکبرانه خود، نام علی رضوانی خبرنگار جوان رسانه ملی را در لیست تحریم خود قرار داده است. پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما در واکنش به این اقدام، متنی را خطاب به این خبرنگار منتشر کرد. به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، پارلمان انگلیس در آخرین ...