تئاتر «چفت» بار دیگر در نوفل‌ لوشاتو به صحنه می‌رود

بهمن 19, 1400
تئاتر «چفت» به کارگردانی محمد خانحسینی با دیگر روی صحنه می‌رود. به گزارش رسیده، نمایش «چفت» که یک بار نیز در روزهای آغاز پاندمی کرونا برای مدتی محدود روی صحنه سالن نوفل‌ لوشاتو رفته بود، باردیگر با همان بازیگران اجرای صحنه‌ای خواهد داشت. «چفت» به نویسندگی امیر اربابی ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات