از فروش زیتون تا برنج‌‌فروشی؛ برخی تئاتری‌ها در روزگار کرونایی، به چه شغل هایی روی آوردند ؟

فروردین 29, 1400
با گذشت بیش از یک سال از همه‌گیری کرونا که بخش‌های مختلف زندگی‌مان را دستخوش تغییر کرده، ظاهرا قطعی‌ترین موضوع این است که هیچ برنامه مشخصی برای اشتغال خانواده تئاتر نداریم. به گزارش ایسنا، فروردین سال گذشته که هنوز از ورود این مهمان موذی گیج و منگ بودیم، شاید باور نمی‌کردیم این ویروس مهیب این ...