از فروش زیتون تا برنج‌‌فروشی؛ برخی تئاتری‌ها در روزگار کرونایی، به چه شغل هایی روی آوردند ؟

1400-01-29
با گذشت بیش از یک سال از همه‌گیری کرونا که بخش‌های مختلف زندگی‌مان را دستخوش تغییر کرده، ظاهرا قطعی‌ترین موضوع این است که هیچ برنامه مشخصی برای اشتغال خانواده تئاتر نداریم. به گزارش ایسنا، فروردین سال گذشته که هنوز از ورود این مهمان موذی گیج و ...