تبلیغات محیطی ضابطه‌مند می‌شود؛ چوب دولت بر سر بیلبوردهای تبلیغاتی!

می 23, 2022
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: شورای نظارت بر تبلیغات محیطی در دوره جدید قرار است بتواند از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی حکمرانی بایسته ای را بر عرصه تبلیغات محیطی کشور با همکاری و همدلی وزارت فرهنگ و معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی این وزارت و شهرداری تهران انجام ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات