«سینمای تک نفره» با جایزه کیارستمی؛ جشنواره‌ای مستقل

فروردین 21, 1401
در آستانه بیستمین دوره جشنواره فیلم تصویر در نظر دارد اولین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم خود را تحت عنوان “سینمای تک نفره” (مولف) برگزار کند. به گزارش رسیده، در اواخر دهه ۴۰ و اوایل ۵۰ میلادی، دیدگاه جدیدی نسبت به سینمای جهانِ آن روزگار به رهبری “ ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات