کوتاهی کردید آقایان، کوتاهی؛ روحم از این همه «خودحقیرپنداری» به درد آمد

ژوئن 7, 2022
سعید مطلبی خطاب به مدیران خانه سینما: واقعاً شما با چه استدلالی آن بیانیه را در زمانی که همه سینما، آماج تهمت‌های ناروا، هرزه‌درانی‌های مستمر و حمله‌های مشکوک و سئوال‌برانگیز است، منتشر می‌کنید؟… بیدار شوید لطفاً! – کیست که شما را وا می ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات