منیژه حکمت: من بیانیه زنان سینماگر علیه خشونت جنسی را امضاء نکردم

فروردین 25, 1401
منیژه حکمت گفت: من بیانیه زنان سینماگر علیه خشونت جنسی در سینمای ایران را امضاء نکردم و می‌خواهم چند مورد را به عنوان دلیل این امضاء نکردن مطرح کنم. اوایل انقلاب، بنیاد فارابی یک ناظر سر کار ما می‌گذاشت. ایشان می‌آمد، در سایه روی صندلی می‌نشست و ما را نگاه می‌کرد که چه می‌کنیم ...