کوتاهی کردید آقایان، کوتاهی؛ روحم از این همه «خودحقیرپنداری» به درد آمد

1401-03-17
سعید مطلبی خطاب به مدیران خانه سینما: واقعاً شما با چه استدلالی آن بیانیه را در زمانی که همه سینما، آماج تهمت‌های ناروا، هرزه‌درانی‌های مستمر و حمله‌های مشکوک و سئوال‌برانگیز است، منتشر می‌کنید؟… بیدار شوید لطفاً! – کیست که شما را وا می ...
خانه سینما.

بیانیه خانه سینما علیه جوسازی‌ها؛ خنثی و بی‌خاصیت!

1401-03-16
پس از اظهارات افراد مختلف درباره سینما و بیان مواردی ضدفرهنگی علیه کلیت سینما، خانه سینما بیانیه‌ای به این شرح صادر کرد: به نام خدا اشخاصي اين روزها بنا بر يك برنامه از پيش تعيين شده كه بعد از اين همه سال ديگر براي ما و مردم نخ نما ...