بیانیه انتقادی ۲۴ صنف سینمایی؛ آقای اسماعیلی، اگر قصد تعطیلی سینما را دارید، تعارف را کنار بگذارید!

مرداد 30, 1400
بانی‌فیلم: در حالی که محمد مهدی اسماعیلی گزینه پیشنهادی وزارت ارشاد پس از انتشار برنامه خود مورد انتفادات زیادی از جانب دست‌اندرکاران سینما، تئاتر و سایر صنوف هنری قرار گرفت، امروز شنبه ۲۴ صنف عضو خانه سینما بیانیه‌ای اعتراضی در باره برنامه‌های اعلامی وزیر پیشنهادی ارشاد ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات