انتشار بیانیه‌ای متضاد با بیانیه اول خانه سینما

آذر 3, 1401
بانی‌فیلم: چهار روز پیش بود که هیات مدیره خانه سینما در بیانیه‌ای که در اعتراض به دستگیری‌ها و فضای سیاسی علیه مردم منتشر کرد از مقامات مسئول خواست تا به این روند پایان دهند و هشدار داده شده بود که چنانچه وضعیت دچار تغییر نشود از اعضای خانه سینما خواهند خواست که به همکاری‌شان با پروژه ...