خانه سینما: نصب بیلبورد زنان ایران، نظریه گفت‌وگو را منتفی و آن را یک بحث نمایشی می‌کند

مهر 22, 1401
بیانیه خانه سینما در پی التهابات اخیر منتشر شد. به گزارش روابط عمومی خانه سینما، در متن این بیانیه آمده است: سینمای ایران، همواره تلاش کرده تا بازتاب خواستن‌ها و نخواستن‌ها، هنجارها و ناهنجاری‌های جامعه و هشداردهنده‌ی سوء تدبیرها باشد. هر چند در سال های اخیر، نه تنها از سوی مسئولین کشور کمترین توجهی به پیام ...