انتشار جلد چهارم مجموعه‌داستان‌­های شاهنامه به قلم محسن دامادی

1400-08-06
جلد چهارم «مجموعه‌داستان‌های شاهنامه» نوشته محسن دامادی توسط انتشارات کتابسرای نیک منتشر و راهی بازار نشر شد. به گزارش مهر، چهارمین‌جلد «مجموعه‌داستان‌های شاهنامه» نوشته محسن دامادی، با نام «قیام کاوه، سرنگونی ضحاک» به‌تازگی توسط انتشارات کتابسرای نیک منتشر و راهی بازار نشر شده است ...