انتشار جلد چهارم مجموعه‌داستان‌­های شاهنامه به قلم محسن دامادی

آبان 6, 1400,
جلد چهارم «مجموعه‌داستان‌های شاهنامه» نوشته محسن دامادی توسط انتشارات کتابسرای نیک منتشر و راهی بازار نشر شد. به گزارش مهر، چهارمین‌ جلد «مجموعه‌ داستان‌های شاهنامه» نوشته محسن دامادی، با نام «قیام کاوه، سرنگونی ضحاک» به‌ تازگی توسط انتشارات کتابسرای نیک منتشر و راهی بازار نشر شده است. محسن دامادی می‌نویسد جمشید پادشاه ایران، به قولِ ادبی ...