سوگواری بهرنگ دزفولی‌زاده در غم درگذشت مادر

1400-03-31
بهرنگ دزفولی‌زاده به سوگ مادرش نشست. به گزارش خبرنگار بانی‌فیلم، بهرنگ دزفولی‌زاده از کارگردانان جوان کشورمان در غم از دست دادن مادرش به سوگ نشست. دزفولی‌زاده در صفحه اینستاگرامش نوشت: «یک روز چشم باز می‌کنی و می‌بینی عزیزترین آدم زندگی‌ات دیگر نیست… ...