سخنی با کارگردان سریال «افرا»؛ بهرنگ، خدا توفیقت بده!

مهر 19, 1400
جمشید پوراحمد مورد خطابم در این نوشته، آقای بهرنگ توفیقی، کارگردان سریال «افرا»ست… دیر زمانی‌ست که فیلم و سریال‌های تلویزیون کاور ناهنجاری‌ها و تلخکامی‌هایی شده که آنها را دیدیم و تجربه کردیم و ظاهراً و از قرار معلوم، عمدی هم در ساخت آنها وجود ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات