کوچ هنرمندان از سینما به شبکه نمایش خانگی؛ بازنده سینماست!

تیر 9, 1400
 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی، گفت: باید حواسمان به این نکته باشد که دعوای اصلی بین دو رسانه سینما و شبکه نمایش خانگی دعوای محتواست و در نهایت پرده عریض سینما بازنده این بازی است. به گزارش ایرنا، روند صعودی سریال‌های شبکه نمایش خانگی به صورتی تعجب برانگیز رشد داشته ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات