لبخند رضایت خوانندگان پاپ؛ بلیت کنسرت‌ها به۴۵۰هزار تومان هم رسید!

دی 8, 1400
با آغاز دی ماه، برگزاری کنسرت‌های خوانندگان پاپ در حالی از سر گرفته شد که قیمت این اجراها تا ۴۵۰ هزار تومان هم می‌رسد؛ رقمی که در مقایسه با قیمت‌های پیشین، می‌توان آن را بالا و حتی نجومی توصیف کرد. به گزارش ایسنا، از ابتدای دی ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات