ترخیص مرتضی شایسته از بیمارستان

مرداد 25, 1400
بانی‌فیلم: مرتضی شایسته که چند روز پیش به دلیل فشار کاری دچار ناراحتی و در بیمارستان بستری شده بود با بهتر شدن حال عموپمی‌اش، در روزهای آینده از بیمارستان ترخیص خواهد شد. این تهیه‌کننده قدیمی سینما و سخنگوی شورای صنفی نمایش جند روز پیش به خاطر عارضه به وجود آمذه ناشی از حجم کاری، در بخش CCU ...