رئیس صداوسیما: از نظر ما فردوسی‌پور منعی ندارد و می‌تواند برگردد

مهر 10, 1400
پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما در واکنش به درخواستی برای احیای برنامه ۹۰ با اجرای عادل فردوسی پور گفت: از نظر ما ایشان منعی ندارند و می‌توانند برگردند. به گزارش سایت «انتخاب»، برنامه مشهور نود که به اتفاقات داخلی فوتبال ایران می پرداخت، از اسفندماه سال ۱۳۹۷ پس از ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات