«برخوردها» بهترین فیلم جشنواره برلین شد

1400-11-27
بانی‌فیلم: جایزه بهترین فیلم جشنواره برلین ۲۰۰۲ به «برخوردها» ساخته روث بکرمن تعلق گرفت.