ایتن تنهایی فیلم می‌سازد؛ راه برادران کوئن جدا شد!

1401-01-14
در حالی که برادران کوئن همواره با هم کار کردند، به دنبال موفقیت «تراژدی مکبثت» که به تنهایی توسط جوئل ساخته شده، حالا ایتن می‌خواهد یک فیلم به تنهایی بسازد. به گزارش مهر به نقل از د رپ، یکی از برادران کوئن به تنهایی فیلمنامه فیلم جدیدش را نوشته ...