انتشار پوستر بخش دو هفته کارگردانان جشنواره کن ۲۰۲۲

فروردین 16, 1401
بانی‌فیلم: امروز پوستر بخش دوهفته کارگردانان جشنواره کن ۲۰۲۲ منتشر شد. به گزارش خبرنگار بانی‌فیلم از پاریس، پنجاه و چهارمین دوره بخش «دو هفته کارگردانان» جشنواره کن به مدیریت پائولو مورتی از روز ۱۷ تا 27 ماه می در شهر بندری کن برگزار خواهد شد. قرار است فهرست ...