بحران اوکراین و بریدن سر لنین!

1401-06-26
بانی‌فیلم: در میان اخبار جنگ‌ها و نزاع‌های مختلف کشورها در قرن بیست‌ویکم، هیچکدام مانند خبر هجوم ارتش روسیه به اوکراین و اشغال بخشی از این کشور،‌ مورد توجه رسانه‌ها قرار نگرفته است. پس از گذشت ماه‌ها از حمله نظامی روسیه به اوکراین، انتشار عکس ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات