بحران اوکراین و بریدن سر لنین!

شهریور 26, 1401
بانی‌فیلم: در میان اخبار جنگ‌ها و نزاع‌های مختلف کشورها در قرن بیست‌ویکم، هیچکدام مانند خبر هجوم ارتش روسیه به اوکراین و اشغال بخشی از این کشور،‌ مورد توجه رسانه‌ها قرار نگرفته است. پس از گذشت ماه‌ها از حمله نظامی روسیه به اوکراین، انتشار عکس‌های مختلف خبرگزاری‌ها و گزارش‌های شبکه‌های تلویزیونی ...