گالری موزه حسین محجوبی در باغ موزه نگارستان

اردیبهشت 18, 1400
یک سالن در باغ موزه نگارستان به نمایش آثار استاد حسین محجوبی، نقاش شناخته شده اختصاص می یابد. به گزارش رسیذه از سوی معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه تهران، ۱۲ اثر از حسین محجوبی که در میان اهالی هنر به نقاش بهشت شهرت دارد وقف دانشگاه تهران شده است و در پی مذاکرات هلدینگ فاطر که مدیر برنامه ها و نماینده ...