تصمیم فستیوال کن؛ اکران شب برای فیلم‌هایی‌ که بازیگران مشهور دارند!

1400-04-10
بانی‌فیلم: جدیدترین برنامه‌ریزی برای نمایش فیلم‌های بخش مسابقه کن، این است که تنها فیلم‌هایی می‌توانند در سانس‌های شب به نمایش درآیند که بازیگرانش از ستارگان مشهور باشند. به گزارش خبرنگار بانی‌فیلم از پاریس، امسال برنامه‌ریزی نمایش فیلم‌های مسابقه کن کمی تغییر ...