بازگشایی سالن‌های تئاتر برادوی

بازگشایی سالن‌های تئاتر و سینما در نیویورک با ظرفیت ۱۰۰درصدی

1400-02-17
بانی‌فیلم: پس از روی کار آمدن دولت جو بایدن و آغاز طرح واکسینه کردن مردم آمریکا، تا کنون بالغ بر ۲۵۰ میلیون تن از مردم این کشور واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند. این کار باعث شد تا بخش‌های زیادی از فعالیت‌ها اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ...