تسنیم خبر داد؛ بازداشت کتایون ریاحی

1401-08-29
کتایون ریاحی از چهره‌هایی که طی ایام اخیر با انتشار محتواهای کذب به تشویش اذهان و آشوب کمک می‌کرد بازداشت شد. به گزارش تسنیم، ریاحی که تحت تعقیب قضایی بود، امروز در ویلای خود در یکی از بخشهای اطراف قزوین بازداشت شد. آشوبها و اغتشاشات پس از رادیکال ...