باندراس بازیگر «ایندیانا جونز ۵» شد

1400-04-26
فیلم پنجم «ایندیانا جونز» آنتونیو باندراس را به گروه بازیگرانش اضافه کرد. به گزارش مهر به نقل از ورایتی، آنتونیو باندراس جدیدترین بازیگری است که برای بازی در قسمت پنجم چندگانه «ایندیانا جونز» انتخاب شد. وی در «ایندیانا جونز ۵» به هریسون فورد که بار دیگر در نقش اصلی فیلم ...