«ایران بدون شاه» منتشر شد

1401-08-15
جلد هشتم مجموعه داستان‌های شاهنامه با نام «ایران بدون شاه» منتشر شد. به گزارش بانی‌فیلم، جلد هشتم مجموعه داستان‌های شاهنامه با نام «ایران بدون شاه» نوشته محسن دامادی روی ویترین کتابفروشی‌ها قرار گرفت. حکیم فردوسی در بخشی از کتاب هشتم مجموعه ارزشمند داستان‌های شاهنامه می ...