سازمان سینمایی درباره اکران ۲ فیلم پرمخاطب بعداً تصمیم‌ می‌گیرد!

تیر 1, 1400
تصمیم‌گیری جهت مصوب کردن حمایت از بسته پیشنهادی شورای صنفی نمایش به جلسه آینده کارگروه بررسی آسیب‌های کرونا در سینما موکول شد. به گزارش روابط عمومی سازمان سینمایی، در آخرین جلسه کارگروه کرونا در سینما پیشنهاد شورای صنفی نمایش مبنی بر حمایت سازمان سینمایی از اکران ۲ فیلم ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات