اکران «قهرمان» فرهادی در ۲۰۰ سینمای فرانسه

1400-08-16
از چهارشنبه ۲۷ ماه اکتبر براساس جدول باکس افیس در فرانسه فیلم «قصیده گاو سفید» ساخته بهتاش صناعی ها و مریم مقدم در ۳۸ سینمای پاریس و شهرستانها به نمایش درآمد. به گزارش خبرنگار بانی‌فیلم از فرانسه، چند روز قبل از نمایش رسمی «قصیده گاو سفید»، این فیلم تعدادی ...