حس خوب عکسی قدیمی از شجریان ها و اکبر عبدی

1400-12-25
خنده‌ای از سر شوق، حال خوش، دوستی، به جا آوردن سنت‌های دیرینه، خداحافظی با زمستان و سلامی به بهار و غیره و غیره، همگی در حال و هوای عکس محمدرضا شجریان به همراه اکبر عبدی و همایون شجریان دیده می‌شود. به گزارش ایسنا، در عکس این خبر ...
حمید جبلی

حمید جبلی: حتی خواب‌هایم سانسور می‌شود!

1400-11-06
حمید جبلی حتی وقتی می‌خواهد از ممیزی بگوید، باز هم طناز است. او به جای هر گونه غر زدنی، حرف‌های خود را با زبانی شیرین می‌زند که نه کام مخاطب تلخ بشود و نه به کسی بر بخورد. این هنرمند که در بیشتر عرصه‌های هنری صاحب ...