اکبر اکسیر: تیراژ پایین کتاب‌ها یک تحقیر عمومی برای ایران است

آگوست 28, 2021
یک تحقیر عمومی برای ایران اکبر اکسیر تیراژ پایین کتاب‌ها را یک تحقیر عمومی برای ایران به‌شمار می‌آورد و با هشدار نسبت به این‌که اگر وضعیت این‌طور ادامه پیدا کند، باید بگوییم اصلا در وزارت ارشاد را تخته کنند، از این‌که هنرمندان تشنه نوازش ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات