اهدای جوایز و یادگاری‌های زنده‌یاد ارشا اقدسی به موزه سینما

1400-12-14
تعدادی از یادگاری‌ها، اسناد و وسائل شخصی زنده‌یاد ارشا اقدسی به موزه سینمای ایران اهدا شد. به گزارش روابط عمومی موزه سینما، جوایز، اسناد و یادگاری‌های زنده یاد ارشا اقدسی بدلکار جوان و محبوب ایران با هماهنگی‌های صورت گرفته از سوی موزه سینما توسط مادر آن ...