اِمی جایزه افتخاری فرماندار سابق نیویورک را پس گرفت!

1400-06-03
رویداد امی جایزه افتخاری خود را از اندرو کوئومو فرماندار سابق نیویورک پس گرفت. به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از ورایتی، آکادمی بین المللی علوم و هنر‌های تلویزیون جایزه افتخاری امی را که حدود یک سال پیش به اندرو کوئومو فرماندار سابق نیویورک اهدا شده بود، پس گرفت ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات