اِمی جایزه افتخاری فرماندار سابق نیویورک را پس گرفت!

شهریور 3, 1400
رویداد امی جایزه افتخاری خود را از اندرو کوئومو فرماندار سابق نیویورک پس گرفت. به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از ورایتی، آکادمی بین المللی علوم و هنر‌های تلویزیون جایزه افتخاری امی را که حدود یک سال پیش به اندرو کوئومو فرماندار سابق نیویورک اهدا شده بود، پس گرفت ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات