اهدای جوایز سرعت گرفت؛ اسکار نزدیک می‌شود!

دسامبر 4, 2021
بانی‌فیلم: با نزدیک شدن آخرین روزهای پایان سال مسیحی، دور اهدای جوایز سینمایی به ویژه در امریکا شدت گرفته است. به گزارش خبرنگار بانی‌فیلم از پاریس، مجله فرانسوی «سینما» امروز ادعا دارد که «انجمن منتقدین نیویورک» -که از اعتبار خاصی در میان اهالی سینما برخوردارند-، فیلم‌های مهم ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات