انتخات اعضای هیات مدیره انجمن صنفی گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم

ژوئن 27, 2021
انتخابات هیات مدیره انجمن صنفی سراسری گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم (دوبلاژ) با حضور اعضای هیات موسس برگزار شد. به گزارش رسیده، روز چهارشنبه هفته گذشته دوم تیرماه ۱۴۰۰، مجمع هیات موسس انجمن صنفی سراسری گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم (دوبلاژ) با حضور اعضای هیات موسس آقایان ابوالحسن تهامی نژاد ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات