دومین بیانیه در حمایت از داریوش مهرجویی

اسفند 17, 1400
بانی‌فیلم: به فاصله چند ساعت پس از انتشار بیانیه کانون کارگردانان در پشتیبانی از داریوش مهرجویی، انجمن تهیه‌کننده/ کارگردانان فیلم‌های سینمایی نیز با صدور بیانیه‌ای حمایت خود را از کارگردان «لامینور» اعلام کرد. سر فصل این بیانیه ضمن حمایت از داریوش مهرجویی، انتقاد از وجود سانسورهای بی‌مورد و طرح این پرسش است که تعیین کردن ...