دومین بیانیه در حمایت از داریوش مهرجویی

اسفند 17, 1400
بانی‌فیلم: به فاصله چند ساعت پس از انتشار بیانیه کانون کارگردانان در پشتیبانی از داریوش مهرجویی، انجمن تهیه‌کننده/ کارگردانان فیلم‌های سینمایی نیز با صدور بیانیه‌ای حمایت خود را از کارگردان «لامینور» اعلام کرد. سر فصل این بیانیه ضمن حمایت از داریوش مهرجویی، انتقاد از وجود سانسورهای ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات