احترام به هموطنانی که از سينمای دولتی گریزانند!

1401-08-10
بانی‌فیلم: جواد کراچی فیلمساز ایرانی ساکن کشور آلمان چندی پیش فیلمنامه‌ای سینمایی را برای ساخت به بنیاد فارابی ارایه داد، با اینکه این کارگردان با پیچ و خم‌های بورکراتیک حاکم بر نظام سینمایی آشنایی دارد اما در دوران مدیران فعلی گویا نحوه مواجهه با فیلمسازان تفاوت‌های ...