مهدی کرم‌پور: زمين به دور خورشيد خواهد گشت، حتا اگر همه توبه كنيم!

مرداد 27, 1400
واکنش انتقادی کارگردان «پل چوبی» به اظهارات محمدمهدی اسماعیلی، گزینه پیشنهادی وزارت ارشاد یكى از وزارت‌خانه‌هايى كه به دليل رشد فن‌آورى‌هاى نوين به كل از ماموريت و ماهيت خود خارج و بوروكراسى عريض و طويلش در حد اداره كل يا يك شعبه بانك در يكى از ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات