چاپ و انتشار جلد دوم و سوم مجموعه‌ داستان‌های شاهنامه

شهریور 1, 1400
مجلدات دوم و سوم مجموعه داستان‌های شاهنامه نوشته محسن دامادی توسط انتشارات کتابسرای نیک منتشر و راهی بازار نشر شدند. به گزارش روابط عمومی انتشارات کتابسرای نیک، مجلدات دوم و سوم مجموعه داستان‌های شاهنامه نوشته محسن دامادی به‌تازگی توسط انتشارات کتابسرای نیک منتشر و راهی بازار نشر شده‌اند. جلد نخست این مجموعه، داستان «هفت‌خان رستم ...