کارگردان فیلم: فیلم «ضد» تخیلی است اما زمینه واقعی دارد!

بهمن 20, 1400
کارگردان فیلم “ضد” بیان کرد: این فیلم تخیل است اما زمینه فیلم واقعی است و شخصیت‌ها حقیقی نیستند. از طرف دیگر ماجراها و درام قصه‌ها مهمتر از پرداختن به ایدئولوژی‌ها در مدیوم‌ سینمایی است. به گزارش ایسنا، نشست رسانه‌ای فیلم سینمایی “ضد” ساخته امیر عباس ربیعی که دومین تجربه حضور این کارگردان ...