مجری تلویزیون کرونا گرفت

1400-04-16
امیرحسین مدرس مجری و بازیگر تلویزیون به کرونا مبتلا شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، امیرحسین مدرس مجری و بازیگر تلویزیون هم به کرونا مبتلا شد. امیرحسین یکی از افرادی است که در بسیاری از زمینه‌های هنر از جمله بازیگری، اجرا، خوانندگی، نویسندگی و … فعالیت کرده است. ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات