شرایط هولناکی که کرونا ایجاد کرد

فروردین 12, 1400
یک بازیگر سینما و تلویزیون گفت: کرونا شاید این نکته را به ما آموخت که شرایط همواره می‌تواند بدتر ازآنچه بوده است، شود؛ بنابراین نباید غصه خورد. به گزارش ایرنا، سالی که گذشت سالی سخت و تلخ برای تمام مردم در گوشه و کنار این جهان خاکی بود. سالی ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات