اعتراض میراث فرهنگی به طرح مجلس

اردیبهشت 23, 1401
معاون میراث فرهنگی در نامه‌ای که به نمایندگان مجلس درباره طرحی با عنوان «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» نوشته متذکر شد: با تصویب این طرح نهضت عظیمی برای حفاری غیرقانونی در کشور ایجاد خواهد شد. به گزارش ایسنا، علی دارابی که سه روز پس از رسانه ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات