اعتراض انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران نسبت به آسیب «حوض روغن»

اسفند 22, 1400
انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران، با انتشار بیانیه ای نسبت به تعرض و خدشه وارد کردن به حوض روغن اثر نوریکی هاراگوچی هنرمند ژاپنی اعتراض کرد و حفاظت از آثار که جز سرمایه های ملی به شمار می روند را کمترین کاری دانست که مدیران موزه ملزم به رعایت آن ...