اوضاع نابسامان اصناف سینمایی؛ چند میگیری تهیه کنی؟

آذر 14, 1400
از فرزند برخی مسئولان تا رییس برخی آژانس‌های گردشگری در این سالها موفق به گرفتن کارت تهیه‌کنندگی شده‌اند! اوضاع نابسامان اصناف بخصوص در بخش تهیه‌کنندگی موجب شده شاهد صدور مجوزها و کارت‌های تهیه‌کنندگی برای برخی سرمایه‌گذاران و افراد نامرتبط با این حوزه باشیم ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات