وزیر ارشاد: حمایت از هنرمندان آسیب دیده از کرونا اولویت این وزارتخانه است

شهریور 5, 1400
محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم با ورود به وزارتخانه متبوع ضمن آغاز به کار، اولویت خود را رسیدگی به عوارض و آسیب های ناشی از کرونا برای اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه عنوان کرد. به گزارش روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدمهدی اسماعیلی ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات