فرهنگان فرشته میزبانِ اسماعیل میرفخرایی

1401-03-04
مراسم دیدار با اسماعیل میرفخرایی و سخنرانی با موضوع «سواد رسانه‌ای»، چهارشنبه ۴ خرداد در فرهنگان فرشته برگزار می‌شود. به گزارش روابط عمومی محموعه فرهنگان فرشته؛ مراسم دیدار با اسماعیل میرفخرایی و سخنرانی با موضوع «سواد رسانه‌ای»، چهارشنبه ۴ خرداد در فرهنگان فرشته برگزار می‌شود. اسماعیل ...