فرهنگان فرشته میزبانِ اسماعیل میرفخرایی

می 25, 2022
مراسم دیدار با اسماعیل میرفخرایی و سخنرانی با موضوع «سواد رسانه‌ای»، چهارشنبه ۴ خرداد در فرهنگان فرشته برگزار می‌شود. به گزارش روابط عمومی محموعه فرهنگان فرشته؛ مراسم دیدار با اسماعیل میرفخرایی و سخنرانی با موضوع «سواد رسانه‌ای»، چهارشنبه ۴ خرداد در فرهنگان فرشته برگزار می‌شود. اسماعیل ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات